Oferta 
Materiały 
Zastosowanie 
 

CERAMIKA TECHNICZNA

Zajmujemy się także obróbką i wytwarzaniem precyzyjnych części maszyn w tym m.in. elementów ślizgowych, łożysk, dysz, tłoków z ceramiki technicznej (węglik krzemu, tlenek aluminium (glinu)) należącej do grupy nowoczesnych, wysoko zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych - o 

wysokiej odporności na ścieranie

, odpornych na korozję oraz o bardzo dobrych własnościach ślizgowych.

WĘGLIK KRZEMU SiC

Węglik krzemu jest jednym z najtwardszych znanych materiałów konstrukcyjnych. Materiał ten stosuje się ze względu na jego charakterystyczne własności:
- bardzo wysoka twardość (ok. 2500 HV)
- doskonała odporność na ścieranie
- bardzo dobra odporność chemiczna, również w wysokich temperaturach
- rozkład termiczny dopiero powyżej 2000 °C
- dobra wytrzymałość mechaniczna w wysokich temperaturach
- wysoka przewodność cieplna
- odporność na szoki termiczne (Δ~250°C)
- niska rozszerzalność cieplna (4.3 – 5.8 x 10-6 K)
- mała gęstość (ok.3.1g/cm3)

Ze względu na metodę produkcji wyróżnia się m.in.:
- spiekany węglik krzemu SSiC
- reakcyjnie wiązany węglik krzemu SiSiC

Charakterystyczną cechą węglika krzemu poza w/w jest również to, iż jego wytrzymałość mechaniczna nie zmienia się wraz ze wzrostem temperatury nawet do 1800°C.
Przy konstruowaniu części maszyn z ceramiki technicznej należy też zwracać uwagę na fakt, że najlepiej przenoszą one obciążenia ściskające, natomiast słabo znoszą rozciąganie i zginanie.

TLENEK ALUMINIUM (GLINU)
Do momentu pojawienia się węglika krzemu był najczęściej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Cechuje go (patrz własności):
- wysoka odporność na ścieranie
- wysoka odporność na korozję
- stabilność temperaturowa


©2007 Certech Ceramika techniczna, Wszelkie prawa zastrzeżone (All rights Reserved), Wykonanie Magikon