Zastosowanie 
Zalety 
Regeneracja 
Technologia 
Materiały 
 
Zmiana właśności warstwy wierzchniej materiału poprzez techniki nanoszenia powłok metodą natrysków cieplnych staje się w ostatnich latach trendem. Poniżej 4 główne powody, które przekonują do ich zastosowania:


WYDŁUŻENIE TRWAŁOŚCI I ŻYWOTNOŚCI CZĘŚCI MASZYN, ZARÓWNO NOWYCH JAK I REGENEROWANYCH OPRZEZ ZMIANĘ WŁASNOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ
Nałożenie odpowiednio dobranej do zastosowania powłoki, może tak zmienić własności warstwy wierzchniej, że skutecznie zabezpieczy ona detal przed niekorzystnymi zjawiskami powodującymi przyspieszone zużycie jak:
Ścieranie - warstwy twarde, odporne na zużycie
Korozja, ochrona przed agresywnymi mediami - warstwy odporne chemicznie
Erozja
Wysoka temperatura - warstwy odporne na utlenianie
Tarcie - warstwy o niskim współczynniku tarcia

Ponadto naniesiona warstwa może służyć jako izolacja prądowa lub bariera cieplna. Zużyte elementy mogą być ponownie odtwarzane przez nałożenie nowej warstwy.OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW I SUROWCÓW
Poprzez stosowanie odpowiednio dobranych powłok jest dzisiaj możliwe:
- oszczędzanie kosztów materiałowych - dzięki możliwości zastąpienia drogich surowców o wysokich parametrach, materiałami tańszymi, którym nałożona warstwa nadaje odpowiednie do konkretnego zastosowania własności - oszczędzanie kosztów braków - w niektórych wypadkach, szczególnie przy produkcji precyzyjnych i skomplikowanych części maszyn, opłacalne jest naprawianie braków powstałych w trakcie procesów technologicznych- np. poprzez odtworzenie wymiarów
- niższe koszty zakupu części zamiennych - metody termicznego nakładania warstw pozwalają na regenerację części bez konieczności zakupu nowego detalu, przy zachowaniu lub wręcz polepszeniu własności
- obniżenie kosztów magazynowania części - niższe zapasy części zamiennych
- obniżenie kosztów postoju i obsługi maszyn - możliwość wydłużenia przebiegów międzyremontowych, dzięki polepszeniu własności warstwy wierzchniej, a tym samym zwiększeniu trwałościOSZCZĘDNOŚĆ CZASU
w razie awarii - możliwość szybkiej regeneracji - naprawy części - często proces zakupu nowych części zamiennych jest bardziej czasochłonny od nałożenia powłoki wraz z jej obróbką. Szczególnie widoczne jest to w procesie regeneracji części, gdy czas naprawy częsci jest krótszy niż czas wyprodukowania nowego elementu.ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻEŃ DLA ŚRODOWISKA
Zastosowanie odpowiednio dobranych powłok może:
- ograniczyć korozję detali, a co za tym idzie, zabezpieczyć przed wydostawaniem się - wyciekiem do środowiska szkodliwych substancji
- ograniczyć zużycie energii i emisję ciepła - możliwość regeneracji zamiast zużywania surowców i energii na wyprodukowanie nowego detalu

©2007 Certech , Wszelkie prawa zastrzeżone (All rights Reserved), Wykonanie Magikon