Oferta 
Materiały 
Zastosowanie 
 
Wyjściowe materiały węglowe mają porowatą strukturę – pory zajmują od 10–30 % objętości. Wypełnia się je impregnatami, którymi mogą być:
- żywice syntetyczne
- metale- np. antymon
Węgiel impregnowany żywicą Węgiel impregnowany antymonem

Impregnaty, oprócz funkcji uszczelniania struktury, powodują polepszenie własności wytrzymałościowych, odporności na ścieranie. Jednocześnie impregnaty determinują temperaturę zastosowania, dlatego do pracy w wysokich temperaturach stosuje się tworzywa nieimpregnowane, o większej zawartości grafitu.

Ze względu na własności fizyczne wśród tworzyw węglowo-grafitowych rozróżnia się:
- twarde materiały węglowo-grafitowe
- elektrografity

WŁASNOŚCI FIZYCZNE TWORZYW WĘGLOWO-GRAFITOWYCH STOSOWANYCH W FIRMIE "CERTECH"

Właściwości Tworzywa węglowo-grafitowe
Impregn. żywicą Impregn. antymonem Bez impregnacji
Gęstość [g/cm3] 1.82 2.25 1.68
Twardość 110 HRB 115 HRB 95 HRB
Wytrzymałość na zginanie [Mpa] 75 95 35
Wytrzymałość na
ściskanie [Mpa]
200 260 100
Moduł Younga E
[GPa]
27 30 9
Współcz. liniowej rozszerzaln. cieplnej α
[10-6/K]
5.0 4.0 3.7
Współcz. przewodzenia
ciepła λ [W/mK]
14 20 25
Odporność na szoki termiczne [°C] 200 250 250
Odporność temperaturowa w atm. utleniającej [°C] 200 400 500
Odporność temperaturowa w atm. redukującej [°C] 200 550 2500


©2007 Certech , Wszelkie prawa zastrzeżone (All rights Reserved), Wykonanie Magikon